Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EUCO)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 691-228-47-86
KRS: 0000359831
Kapitał zakładowy: 500.000 PLN wpłacony w całości

 

Kontakt do biura regionalnego:

Tel stacjonarny:    12 444 51 14

Tel. komórkowy:   531 504 509

E-mail:  biuro@eucosa.pl

 

Kontakt do agenta regionalnego:

 

MAŁOPOLSKA:

 

Kraków:

Marcin Pierzchała – Dyrektor
Tel. +48 531 504 509
E-mail: m.pierzchala@euco.pl

 

Proszowice:

Elżbieta Papaj – Kierownik
Tel. +48 604 645 650

 

Miechów:

Anna Klimczyk – Doradca Klienta
Tel. +48 502 652 701