Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Niestety w rolnictwie wypadki zdarzają się dość często – dotyczą one nie tylko właściciela gospodarstwa czy osób pracujących na gospodarstwie, ale także osób pozostających z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym czy chociażby osoby trzecie, jakie przebywają na terenie gospodarstwa rolnego. Wypadkiem w rolnictwie nazywamy nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub pozostawało w związku z wykonywaniem tych czynności (na terenie gospodarstwa rolnego, które prowadzi lub w którym pracuje ubezpieczony lub takiego bezpośrednio powiązanego). Taki wypadek upoważnia nas do uzyskania należnego odszkodowania z tytułu wypadku w rolnictwie. Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego to ubezpieczenie obowiązkowe.

W sytuacji, gdy nie ma takiego OC, wówczas naszych roszczeń dochodzimy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dopłata do odszkodowania za samochód!

Dopłata do odszkodowania za samochód – profesjonalna i szybka pomoc w uzyskaniu wysokich kwot odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych.