Wypłata pieniędzy z OFE po śmierci członka rodziny

Pozyskiwanie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych/subkonta ZUS

Nie wszyscy wiedzą, że składki z OFE po śmierci ubezpieczonych podlegają dziedziczeniu. W praktyce oznacza to, że środki te przysługują osobom uposażonym lub spadkobiercom. Nie są one jednak wypłacane obligatoryjnie. Osoby uprawnione w celu uzyskania zgromadzonych środków, same muszą poinformować fundusz emerytalny o śmierci bliskiej osoby.

Jak wynika z danych szacunkowych co roku na kontach wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych może pozostawać ok. 2 mld zł po zmarłych, którzy wcześniej gromadzili pieniądze na emeryturę, ale z nich nie zdążyli skorzystać. Średnia wartość świadczenia to około 30.000 zł.

Prawo do zgromadzonych na rachunku w OFE po śmierci ubezpieczonego (odpowiednio także podział na subkoncie w ZUS), przysługuje trzem kategoriom osób:

  • małżonkowi w ramach wspólności małżeńskiej,
  • osobom wskazanym przez zmarłego członka OFE (osoby uposażone),
  • spadkobiercom zmarłego, gdy nie ma osób uposażonych (wskazanych).

Aby móc ubiegać się o środki muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki:

1. sprawa musi być spisana po zmarłym członku OFE, który był urodzony od 01 stycznia 1949 roku do
31 stycznia 2014 roku, przy czym trzeba mieć na uwadze, iż:

– osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku a 31 stycznia 2014 roku musiały przystąpić do OFE,
– osoby, które urodziły się pomiędzy 31 grudnia 1948 roku a 31 grudnia 1968 roku mogły przystąpić do OFE dobrowolnie.

2. zmarły nie mógł pobierać świadczenia emerytalnego dłużej niż 3 lata w momencie zgonu,

3. przysłana sprawa musi zawierać wszystkie niżej wymienione dokumenty:

– umowa o dochodzenie roszczeń, pełnomocnictwa,
– akt zgonu w oryginale
– akt małżeństwa w oryginale
– akt urodzenia w oryginale
– oświadczenie małżonka o stosunkach majątkowych łączących go ze zmarłym,
– uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego,
– stwierdzenie nabycia spadku (koszt opłaty sądowej 50,00 zł) w oryginale bądź poświadczenie dziedziczenia (koszt taksy notarialnej 50,00 zł + VAT) w oryginale.

Pomimo, że w myśl obowiązujących przepisów roszczenia te nie ulegają przedawnieniu, to z uwagi na planowaną likwidację OFE w lipcu 2018 roku to ostatni moment na podjęcie działań zmierzających do uzyskania środków.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały czas, dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym agentem +48 531 504 509 lub poprzez formularz.